adj.

Հեզ ամենեւին կամ քան զամենեսին. յոյժ քաղցր. փէք մազլըմ. թաթլը՝ եավաշ.

Զամենահեզ ծնողին թիւրէր դատաստան. (Պիտ.։)

Տիրամայրն իմ ասէր, ամենահեզ ձայնիւն. (Լմբ. սղ.։)