չ.

ԱՄԵԹԱՆԱԼ. Զօրանալ. ուռճանալ. բարգաւաճիլ.

Մինչ ի գարուն հողով ծածկիք, ամեթացեալ պարարտասջիք. (Շ. եդես.։)

Զբարձրացեալ ամեթացեալ եւ ատոքացեալ տեսցուք զբոյս ոճոյ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1։)