adv.

impiously;
irreligiously, ungodlily, sacrilegiously, unrighteously, profanely.

adv.

ԱՄԲԱՐՇՏԱԲԱՐ կամ ԱՄՊԱՐՇՏԱԲԱՐ ἁσεβῶς, δυσσεβῶς. impie. Իբրեւ ամբարիշտ. ամպարշտութեամբ. տինսիզճէ.

Մի՛ ինչ զձեզ հաւանեցուսցէ ամպարշտաբար ինչ խորհել. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Մի՛ այսուհետեւ ամբարշտաբար ստեղծցեն ոմանք. (Կիւրղ. գանձ.։)

Ասացին այսպէս ամպարշտաբար. (Ասող. ՟Գ. 21։)

Ոչ եթէ ամբարշտաբար զնոյն մոռացայ. (Լմբ. սղ.։)