va.

to impoverish.

ն.

πτωχίζω, πτωχεύω pauperem vel mendicum facio Աղքատ կացուցանել, տնանկացուցանել. աղքըտցընել. ֆագըր՝ սեֆիլ էթմէք.

Տէր աղքատացուցանէ, եւ մեծացուցանէ։ Թէ աղքատացուցանե՞լ (յն. աղքատանալ) կոչեցեր զմեզ այսր. (Ա. Թագ. ՟Ա. 7։ Դտ. ՟Ժ՟Դ. 15։)

Թէ աղքատացուցանէ զմեզ, փորձէ՝ թէ ե՞մք ժուժկալք. (Իգն.։)

Աղքատացուցին ի ստացուածոցն առաքինութեան. (Լմբ. սղ.։)

Նուաստացուցանել. ցածցընել.

Նա զփառսն իւր աղքատացոյց, դու գոնեա զինչսն քո նուազեցո՛. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես աղքատացուցանեմ
դու աղքատացուցանես
նա աղքատացուցանէ
մեք աղքատացուցանեմք
դուք աղքատացուցանէք
նոքա աղքատացուցանեն
Imparfait
ես աղքատացուցանեի
դու աղքատացուցանեիր
նա աղքատացուցանէր
մեք աղքատացուցանեաք
դուք աղքատացուցանեիք
նոքա աղքատացուցանեին
Aoriste
ես աղքատացուցի
դու աղքատացուցեր
նա աղքատացոյց
մեք աղքատացուցաք
դուք աղքատացուցէք
նոքա աղքատացուցին
Subjonctif
Présent
ես աղքատացուցանիցեմ
դու աղքատացուցանիցես
նա աղքատացուցանիցէ
մեք աղքատացուցանիցեմք
դուք աղքատացուցանիցէք
նոքա աղքատացուցանիցեն
Aoriste
ես աղքատացուցից
դու աղքատացուսցես
նա աղքատացուսցէ
մեք աղքատացուսցուք
դուք աղքատացուսցջիք
նոքա աղքատացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աղքատացուցաներ
դուք մի՛ աղքատացուցանէք
Impératif
դու աղքատացո՛
դուք աղքատացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու աղքատացուցանիջիր
դուք աղքատացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու աղքատացուսջի՛ր
դուք աղքատացուսջի՛ք