adj.

Որ ինչ քաղցր եւ հեշտալի երեւի. պատիր, եւ ցանկական.

Խածմունս աղուականս։ Զհրային ջերմութիւն աղուական ախտին (այս ինքն հեշտախտութեան). (Նար. ՟Կ՟Զ. ՟Ղ՟Ա։)

Աղուականն՝ քա՛ղցր ասէ. եւ ախտիցն ցանկականին խածումն քա՛ղցր թուի. (Լծ. նար.։)