s.

ԱԿՆԿԱՌՈՒԹԻՒՆ եւ ԱԿՆԿԱՌՈՒՑՈՒԹԻՒՆ. Կառուցանելն զակն. հայեցուած. տեսութիւն. նկատումն. տիգգաթ.

Ըստ միում ակնկառութեան միտքն երկու ըմբռնեն երեւմունս. մի՝ իբրեւ Աստուծոյ, եւ միւսն՝ իբրեւ օտար արանց։ Ըստ միում տեսակին ակնկառուցութեանն, եւ այլն. (Փիլ. լին. ՟Դ. 2։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ակնկառութիւն ակնկառութիւնք
accusatif ակնկառութիւն ակնկառութիւնս
génitif ակնկառութեան ակնկառութեանց
locatif ակնկառութեան ակնկառութիւնս
datif ակնկառութեան ակնկառութեանց
ablatif ակնկառութենէ ակնկառութեանց
instrumental ակնկառութեամբ ակնկառութեամբք