adj.

pious, religious devout.

εὑσέβεια, pietas cf. ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ.

Արդար կոչեցաւ՝ վասն որ առ Աստուած ազնուապաշտօն լինելոյ, եւ առ ազգակիցսն խնամակալ. (Եւս. քր. ՟Բ։)

Étymologie