adj.

early-rising, diligent.

adj.

(որոյ հակառակն է Անագան։) Ժրաջան. փոյթ. անդանդաղ. չիւսթ, մուգայէտ.

Զի սիրելի իցես մարդկան, Լե՛ր յուսանելդ մանուկ ագան. (Տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագանելիք, լեաց

Ագանիմ, ագայ, ագիր, ագուցեալ

Ագանովթ, այ

Անագան

Անագանեղ

Անագանեմ, եցի

Անագանի

Անագանիմ, եցայ

Անագանութիւն, ութեան

Առուագանամ, ացայ

Արձագանգ, աց

Աւագանամ, ացայ

Աւագանի, անւոյ

Բազմագանձ

Բացագանչեմ, եցի

Բացագանչութիւն, ութեան

Երագանցուկ

Երկիր պագանեմ, պագի

Զանգակագանչ

Թագագանգուր

Voir tout