adj.

poor;
Ebionitan;

np.

Ebion.

Բառ եբր. ապիօն. յն. ἅπορος, πένης Աղքատ. Հին բռ.։ cf. ՏՆԱՆԿ։

Աբիոնն աղքատ կոչի ի լեզու հեբրայեցի ... Զնոսա (զԵբիոնիտ աղանդաւորս) առաջինքն յիրաւի կոչեն աբիոնացիս, փոխանակ զի ացքատաբար եւ տկարաբար ունէին նոքա զՔրիստոս. (Եւս. պտմ. ՟Գ. 27։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բրաբիոն, աց

Voir tout