s.

ՓԱՆԴԵՌՆԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆ ՓԱՆԴԵՌՆԵՐԳՈՒԹԻՒՆ. κιθαρῳδία . Քնարերգութիւն. քնարահարութիւն. երգ փանդեռանց.

Զփողահարութիւնսն փանդեռնահարութեան նմանեցուցուանելով. (Պղատ. օրին. ՟Գ։)

Վայելչագոյն է ումեմն ցուցանել, այնպէս՝ փանդեռներգութիւն, եւ միւսոյ՝ կատակերգութիւն. (Պղատ. օրին. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փանդեռնահարութիւն փանդեռնահարութիւնք
accusatif փանդեռնահարութիւն փանդեռնահարութիւնս
génitif փանդեռնահարութեան փանդեռնահարութեանց
locatif փանդեռնահարութեան փանդեռնահարութիւնս
datif փանդեռնահարութեան փանդեռնահարութեանց
ablatif փանդեռնահարութենէ փանդեռնահարութեանց
instrumental փանդեռնահարութեամբ փանդեռնահարութեամբք

Étymologie