adj.

ՐԱԽՃԱՆԱԿ կամ ՐԱՐԽՃԱՆԱԿ. Ուրախ. խրախ. կամ ուրախարար հրաւիրակ.

Րախճանակ եղանիմ փասսողիդ թերեք զթրողակութիւն տրոհիցես. (Մագ. ՟Ժ՟Զ։)