ձ.

ՎՇՏԱՆԳԻԼ կամ ՎՇՏԱՆԿԻԼ. Ի ներքոյ վշտաց անկանիլ. (եթէ չիցէ գրելի՝ Վշտագնիլ).

Էր վշտանգեալ, եւ եղեւ բերկրեալ։ Լաս եւ հեծես ի վերայ վշտանկելոցն. (Մամբր.։ Մանդ. ՟Ե։)

Étymologie