adj.

ἁνδραποδωδέστερος infimus servus, nimium servilis. Յետին ստրուկ. անարգագոյն. յետսամիտ.

Որ յոյժ ստրկագոյնք են ի նոցանէ. (Նիւս. կուս.։)