adj.

σφαλερώτερος, σφαλερώτατος nimis erroneus, valde lubricus. Առաւել սխալ. կարի սխալական. դիւրագայթ. անհաստատ.

Ոչինչ էր՝ քան խորհրդակիցս լինել զայսորիկ եւ հաւանեցուցանել՝ սխալագոյն. (Առ որս. ՟Ժ՟Բ։)

Փառք եւ պատիւք՝ ստացուածք սխալագոյնք յանփորձ եւ յանընտիր բարս. (Փիլ. իմաստն.։)

Étymologie