ն. ձ.

ՊԱՐԱԶԱՐԴԵԼ ՊԱՐԱԶԱՐԴԻԼ. περικοσμέω circumorno, circumcingo, circumdo. Շուրջ պատել որպէս զարդու. շուրջանակի զարդարիլ.

(Աստուածամայրն) պարազարդեալ առ ի հրեշտակական դասուց՝ վերացաւ որպէս փայլակն. (Դիոն. թղթ.։)