adj.

τελεστικός ad sacra vel mysteria pertinens. Նուիրագործօղ, եւ նուիրական, սրբազան. քահանայական.

Զոմն նշանակական եւ նուիրողական, իսկ զոմն իմաստասէր եւ ցուցողական. (Դիոն. թղթ.։)