cf. ՆԵՐԳՈՐԾԱԳՈՅՆ.

Ներգործողագոյն՝ քան այրարար՝ աստուծոյ զօրութիւնն հովանի եղեալ կուսին. (Պրպմ. ՟Խ՟Դ։)

Ի ձեռն բիւրուց ներգործողագունից օրինակաց գուշակեցին օրէնքն զքրիստոսի խորտուրդն. (Մեկն. ղեւտ.։)

Étymologie