adj.

Բազմօրինակ. բազմապատիկ. շատ կերպ.

Վարչութիւնք մարդկայինք, եւ կենցաղոյս օգուտք՝ բազմաբաշխ եւ յոգնօրինակք։ Նախատեսութեամբ նշանակութեանցն յոգնօրինակաց։ Բազմամասն եւ յոքնօրինակ ամբարշտութիւն. (Սարկ. քհ. եւ Սարկ. աղ. եւ Սարկ. հանգ.։)

Տեսօղք լինէին յոգնօրինակ գեղեցկութեան. (Մխ. առակ.։)