ՄՈՌԱՆՈՒՄՆ ՄՈՌԱՑ. cf. ՄՈՌԱՑՈՒՄՆ.

Ստուգանիցէք, եւ մոռանումն առնիցէք կարգեալ շարադրութեանդ. (Ուռպ.։)

Քաղցն ի մոռաց անկանի. (Եփր. խրատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անմոռաց

Անմոռացութիւն, ութեան

Աստուածամոռաց

Բարեմոռաց

Դիւրամոռաց

Երախտամոռաց

Մոռացկոտ, աց

Մոռացութիւն, ութեան

Մոռացումն, ման

Մոռացումն առնել

Մոռացուցանեմ, ուցի

Մոռացօնք

Չարամոռաց, աց

Չմոռացական

Փութամոռաց

Voir tout