adv.

μεγαλοψύως mano et alto animo. Իբր Մեծանձնութեամբ. եւ Մեծամտութեամբ.

Քեզ թողեալ է աղքատն իբրեւ աստուծոյ, թէպէտ եւ զանց առնիցես մեծախորհրդաբար. (Ածաբ. աղք.։)

Étymologie