cf. ՄԵԾԱԲՆՈՒԹԻՒՆ. μεγαλοφυΐα

Մեծն եսայի, արբէ՛ք ուրախութիւն, այնոցիկ՝ որք կարէին լսել մեծաբուսութեան բանի նորա (տեառն) հրամայէ. (Նիւս. կազմ.։)

Զայսոսիկ ոչ ընդ աստուածատուր տախտակսն համարիմ պատմել՝ զմեծաբուսութիւն շնորհաց. (գրեալ վրիպակաւ, մեծազբօսութիւն) (Նիւս. ի սքանչ.։)

Զերկնայինսն զարհուրեցուցանեմք մեծաբուսութեամբ աղօթիցս. (որ գրի վրիպակաւ եւ մեծաբանութիւն) (Լմբ. պտրգ.։)

Եթէ մեծաբուսութեամբ պահիցեմք (զպատուիրանն), զճշմարիտ կենդանութիւնն ընդունիցիմք։ Տեսե՞ր զմեծաբուսութիւն ողորմածութեանն. (մի ձ. մեծազբօսութիւն)։ Զմեծաբուսութիւն (կամ զմեծազբօսութիւն) այնր բնակութեանն յանդիման կացուցանէ. (Սարգ. յկ. ՟Ա. ՟Զ։ եւ Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մեծաբուսութիւն մեծաբուսութիւնք
accusatif մեծաբուսութիւն մեծաբուսութիւնս
génitif մեծաբուսութեան մեծաբուսութեանց
locatif մեծաբուսութեան մեծաբուսութիւնս
datif մեծաբուսութեան մեծաբուսութեանց
ablatif մեծաբուսութենէ մեծաբուսութեանց
instrumental մեծաբուսութեամբ մեծաբուսութեամբք

Étymologie