s.

Մարմնակիցն գոլ՝ ըստ ամենայն առման.

Տիրապէս հայր մեր աստուած՝ նախ արարչութեամբն, եւ յետ այնր՝ քրիստոսի մարդեղութեամբ եւ մարմնակցութեամբն. (Լմբ. առակ.։)

Զմիաւորութիւն երկուց պատկերացն (առն եւ կնոջ՝) մարմնակցութեանն լծակցութեամբ օրինադրեալ անլուծանելի. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մարմնակցութիւն մարմնակցութիւնք
accusatif մարմնակցութիւն մարմնակցութիւնս
génitif մարմնակցութեան մարմնակցութեանց
locatif մարմնակցութեան մարմնակցութիւնս
datif մարմնակցութեան մարմնակցութեանց
ablatif մարմնակցութենէ մարմնակցութեանց
instrumental մարմնակցութեամբ մարմնակցութեամբք

Étymologie