adj.

Առաւել կամ կարի հրճուական. τερπνίστατος jucundissimus.

Եւ է իսկ քերթուածոյս՝ հրապարակի հրճուականագոյն՝ ողբերգութիւնս. (Պղատ. մինովս.։) (յն. δημοτερπέστατος populo jucundissimus ).

Étymologie