ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՕՍ ԼԻՆԵԼ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՕՍԵԼ. δημηγορέω concionor. Խօսել հրապարակաւ կամ առ հրապարակն. ատենախօսել.

Թագաւոր՝ որ հրապարակախօս լինի ի մէջ ազգաց. (Առակ. ՟Լ. 31։)

Առ հրէայսն հրապարակախօս լինէր. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 6։)

Հերովդէս հրապարակախօս առ ժողովուրդն լինէր. (Սարգ. յկ. ՟Զ։)

Ի հրապարակախօսելն պօղոսի՝ հրէայքն բազում անգամ ծաղր առնէին. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 14։)

Նստէր ի տես խաղուն՝ հրապարակախօսելով առ նոսա. (Ոսկ. գծ.։)

Étymologie