s.

Հեզիկ հարցումն. մեղմ հարցափորձ. քաղցր ատեան.

Ի հեզահարցումն դատողին (կամ դիտողին) յուսակնեալ յանգէր. (Թէոդոր. մայրագ.։ Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեզահարցումն հեզահարցմունք
accusatif հեզահարցումն հեզահարցմունս
génitif հեզահարցման հեզահարցմանց
locatif հեզահարցման հեզահարցմունս
datif հեզահարցման հեզահարցմանց
ablatif հեզահարցմանէ հեզահարցմանց
instrumental հեզահարցմամբ հեզահարցմամբք

Étymologie