adj.

Յաղթամարմին. հարստամարմին. լայն եւ թիկնաւէտ.

Թզաւ մի բարձր քան զայլ մարդիկն, եւ հաստանձն. (Հ=Յ. մարտ. ՟Լ՟Ա.։)

Յոյժ թաւագլուխ է, եւ հաստանձն. (անդ. յունիս. ՟Ի՟Թ։)

Étymologie