adv.

Հանգանակ առնելով. միաբան գոլով ի հանգանակել.

Ետուն նմա մէն մի որոջ նպաստ բարեկամութեանն ի խրախութեանն հանգանակապէս. (Վանակ. յոբ.։)

Étymologie