ձ.

ՀԱՄԱՏՆՕՐԻՆԻԼ. Տնօրինաբար նմանիլ. յանձն առնուլ զամենայն մարդկայինս.

Զմարմնանալն եւ զհամատնօրինելն (իլն) ընդ հողեղէն բնութեամբ. (Սհկ. կթ. արմաւ.։)

Étymologie