adv.

ὀμοτρόπως animo concordi. Իբր համակրօն. համաձեւութեամբ. միաբան սրտիւ.

Որոց ոչ սրբապէս եւ համակրօնաբար ուտիցեն ընդ նմա զսրբազանն ընթրիս. (Դիոն. եկեղ.։)

Étymologie