Հակառակ երեւեալ, կամ ներհական բանից ցուցակ ըստ արտաքին տեսութեան. որպէս նիւաթական թարգմանութիւն յն. ձայնիս ἁντιφαντικός contradictorius.

Ի միոյ հոգւոյ շարժեալ առաքեալքն՝ հակառակայայտ վարդապետութեամբս՝ միմեանց համաձայն բարբառին. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Խ՟Ե։)

Étymologie