adj.

ζωοτρόφος, ζωοτροφικός ad alenda animalia accommodatus. Սնուցանելով պահօղ ի կենդանութեան. Բուծանօղ. սննդարար.

Մարմին՝ կենդանասուն օդով միշտ յղփացեալ, եւ զսա ծծելով. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)