adj.

Ի կարծր մասանց կերտեալ. սերտ. պինդ.

Կէսք (յանդամոց) կարծրակերտք եւ ազդողականք։ Կարծրակերտ կարկառք պնդակցորդ քարապատուարք. (Նար. ՟Խ՟Զ. եւ Նար. խչ.։)

Étymologie