ԾՈՎԱՀԵՐՁԻԿ ԾՈՎԱՀԵՐՁՈՂ. cf. ԾՈՎԱՀԵՐՁ.

Ծովահերձիկ զօրութիւն. (Գանձ.։)

Ձովահերձիկն (գաւազան՝ սուրբ խաչ), եւ առաջնորդն իսրայէլի. (Սիւն. տաղ։)

Ցուպդ մովսեսեան՝ ծովահերձող մեղաց. (Շ. տաղ.։)

Étymologie