adv.

γεροντικῶς, πρεσβυτικῶς siniliter, ut senex. Իբրեւ ծերունի. ծերաբար. որպէս ծեր, ալեւոր, եւ խոհական.

Ծերունաբար ի ցուպ յենելով։ Ծերունաբար իմաստնասցուք. (Ածաբ. ի պասեք.։ Թէոփիլ. ի ղզր.։)

Ցուպ՝ ծերունաբար խորհուրդ. (Մեկն. ծն.։)

Étymologie