adj.

(որ ըստ սխալ գրչի՝ Խեցատեսակ) ἰμαντώδης loro, vel corio similis, lori modo flexilis. Հանգէտ խրացից. նման փոկոյ.

Սեռ հերիցն (հերացն) առ մորթն բնաւորեցաւ՝ բաղազան իսկ խրացատեսակին գոլով. (Պղատ. տիմ.։)

Étymologie