adj.

ζητητικός . Խնդրօղ, եւ Որ ինչ հայի ի խնդրելն ո՛ր եւ է օրինակաւ.

Չեւ եւս հասու եղեւ խնդրողական (այսինքն հետաքնին) մարդկան միտք. (Նիւս. երգ.։)

Ի խնդրողական (այսինքն հայցողական) բանից մերոյն հարազատութեան. (Վանակ. յոբ.։)

Étymologie