cf. ԽՆԱՄԱԿԱՆ։

s.

ԽՆԱՄՈՂԱԿԱՆՆ. գ. ԽՆԱՄՈՂՈՒԹԻՒՆ. Գործ խնամոց. Խնամ. խնամակալութիւն.

Այլ զխնամողականն եւ զփոխարէնն ասէ երախտեաց հօր մօր հատուցանել. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Աստուծային բարեխնամութեանմբդ տանտեսեցեր զտիեզերահրաշն խնամղութիւն առ կորուսելոյն մեծ թշուառութիւն. (Նար. ՟Ժ՟Ե։)

Étymologie