ԽԱՒԱՐԱՄՈՒՏ ԱՌՆԵԼ, ԼԻՆԵԼ. Ի խաւար մուծանել եւ մտանել.

Առնէր զնա խաւարամուտ իբրեւ զբանդարդել։ Զոր եւ խաւարամուտ արարեալ իբրեւերկաթի շղթայիւք. (Արշ.։)

Զխաւարամուտն լինել ի խորին խաւարային վիրապն. (Արծր. ՟Գ. 5։)

Étymologie