adj. adv.

Առաւել կամ յոյժ խաղաղ.

Խաղաղագոյն եւ դիւրին իրաց կազմած հաստատութեամբ պատրաստեսցի. (՟Գ. Մակ. ՟Գ. 17։)

Աչք (թշնամանողին) համբարձեալք. (իսկ քոյդ խաղաղագոյնս հայեսցին. Բրս. բրկ.։)

Étymologie