adj.

Որ ինչ հայի ի լումայս կամ ի լումայափոխս.

Ոչ հայէին ի գործս տեառն, այլ լումայական վաճառացն հնչեցուցանելով զձայնս ի տնճարին աստուծոյ. (Արշ.։)

Étymologie