adj.

(եթէ չկայիցէ սխալ գրչի. ) Որոյ երփին է սու՛ր եւ զօշոտիչ ական. երփնաւոր՝ ազգի ազգի գունովք.

Հրազարդ երփնասուր հովիտ բլուր կնդրկի դիմաց. (Նար. տաղ արմաւ.։)

Étymologie