ԵՐՓՆԱԶԱՐԴ եւ ԵՐՓՆԱԶԱՐԴԵԱԼ. Երփնիւ զարդարեալ. վայելչացեալ երանգօք.

Երփնազարդ հոգւոցն տունկք կանաչացան կենդանութեամբ. (Շ. տաղ.։)

Գեղգեղելով երփնազարդեալ, նոր հարսանեաց միաբանեալ. (Գանձ.։)

Étymologie