ԵՐԱԶԳԱՅԻՑ կամ ՅԵՐԱԶԳԱՅԻՑ. Բառ անստոյգ. որպէս սրբազան (յն. իէ՛րօս), կամ սրբերգենի, երեքսրբեան, եւ այլն։ Երկիցս գտանի առ (Նար. տաղ համբ.։)

Étymologie