adv.

Բոլորեալ՝ շուրջ պատելով որպէս զգոբողայ մի.

Զորդիս քրմացն զինքեամբ կացուցանէր գոբողաբար բարկառեալ բազմութիւն յոյժ. (Կաղանկտ.։)

Étymologie