ձ.

Փառօք յանգ հանել զգլխաւորութիւն. պսակիլ ըստ աստիճանի պատուոյն.

Նահատակեալք գլխափառեցան յառաքելական աստիճանին. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Étymologie