adj.

γνωστικός cognoscendi facultate praeditus Իբր Գիտնական, գէտ. եւ Տուօղ գիտել. եւ Գուշակական, որ եւ Գէտական.

Որ գիտական է եւ հանճարեղ իմաստասէր. (Նար. յիշ.։)

Կինամոմոնն ո՛չ միայն անուշահոտ է, այլ եւ գոյ եւ գիտական զօրութիւն ի նմա. զի ընդ քուն խօսել տայ. եւ յայտնէ զծածուկս սրտի. (Մխ. երեմ.։)

Յամենայն տեսակէ գիտականէ զերեսս ի բաց դարձուցեալ, յաստուած միայն հաւատացեալ. (Փիլ. լին.։)

Առ այսահարս ընթանան, զորս գիտական կոչեն. (Կանոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բնագիտական

Գրագիտական

Դրամագիտական

Հանրագիտական

Ձեռնագիտականն

Յառաջգիտական

Նախգիտականն

Չափագիտական

Ռազմագիտական

Տգիտական

Տիեզերագիտական

Տնագիտականն

Voir tout