adj.

μυριόλεκτος, -ον quod decem millies dictum est Բիւրիցս բարբառեալ, բազում անգամ ասացեալ.

Զբիւրաբառեանն վերստին եւ այժմ առցուք. (Դիոն. ածայ.։)