Որպէս յն. κίβδηλος Այլայլախառն. խառնակ, գարշելի. պիղծ. եւ Խարդախ, կամ պարսաւելի.

Բարսեալ են ընդդիմացողացն Աստուծոյ բանք. (Կիւրղ. գանձ.։)