ԲԱՐՈՒՆԱԿԱՑԵԱԼ ԲԱՐՈՒՆԱԿԵԱԼ. Ի բարունակէ պտղաբերեալ, յառաջ եկեալ.

Ի կենաց որթոյն մեզ բարունակացեալ պայծառ եւ կանուխ ողկոյզ. (Խոր. հռիփս.։)

Տիւռնացին կաղնի մերձ, առ տաճարն դիոնիսեայ (չԱստուծոյն որթոյ), զոր բարձեալ մակաւասար որթոյն մասին բարունակեալ չափից ... ճմլի հնձան. (Մագ. ՟Կ՟Ը։)