s.

ԱՊԵԼԻՈՏ կամ ԱՊԵԼԻՕԴ Բառ յն. աբիլիօ՛դիս. (իբր Յարեւէն, Արեւային) ἁπηλιώτης. ventus subsolanus. Անուն հողմոյ ի կարգի եւրոսաց՝ արեւելեան հողմոց.

Եւ որ ի հասարակօրին արեւելեան՝ ապելիօդ կոչեսցի. (Արիստ. ՞՞։)